Oferujemy produkcję prototypów oraz wsparcie inżynierskie, techniczne i produkcyjne w procesie rozwoju nowych produktów. Projektujemy i wykonujemy oprzyrządowania w oparciu o systemy CAD/CAM.